طراحی ۴۹ سیاست جدید برای تعاون/ با پاشیدن پول متحول نمی‌شویم