رونمایی از پنج کتاب در حاشیه بازدید نوبخت از مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی