با حضور در سازمان لیگ بلیت‌های بازی پرسپولیس خریداری شد / هدایتی: امیدوارم 120هزار هوادار فردا به استا