تاکید ایران و پاکستان بر حل مشکلات توسط کشورهای منطقه