حمایت از ایده‌های نو در استقاده از تکنولوژی‌های جدید سلامت