تصمیمات مشترک تهران-اسلام‌آباد برای ساماندهی به آوارگان افغانی