رهبر انقلاب اسلامی: دشمن با بهانه هایی نظیر «مذهب» و ...