استخدام اپراتور , کارگر فنی و دانشجو به صورت پاره وقت در تبریز - خرداد 94