تصادف زنجیره ای در محور مشهد- نیشابور ۴ مصدوم بر جای گذاشت