لزوم نهادینه‌سازی فرهنگ اهدای خون در ارومیه با استفاده از ظرفیت‌های بسیج