استخدام کارشناس MBA در یک شرکت معتبر مخابراتی واقع در استان قزوین