آل سعود نگاه کاملا ابزاری به مسأله اسلام دارد/ انسجام جامعه اسلامی در گرو وحدت مسلمانان است