سهم 8 درصدی عابرین پیاده در تصادفات تعطیلات هفته گذشته/ بیشترین تصادفات در کدام استان اتفاق افتاد؟