دو وزیر مقصر واگذارنشدن سرخابی‌ها هستند/ برخی تصمیم‌ها اشتباه است