آل‌سعود با تجاوز به یمن چهره‌ بزک کرده خود را تخریب کرد/عربستان با آزادی نمر روند سقوطش را کند سازد