رزمندگان یمن، شهدای انقلاب را الگوی مبارزات خود قرار داده‌اند