ماهیانه 700 هزارتومان پول گرفتم/ یک پراید دارم که با آن مسافرکشی می‌کنم