اجاره محل‌ نصب دکل‌ مخابراتی چند است؟مدیرعامل رایتل پاسخ می‌دهد