نایب‌قهرمان آسیا برای رویارویی با پرسپولیس چه وضعی دارد؟