روحانی: می توانیم در زمان تعیین شده به توافق نهایی هسته‌ای برسیم