استخدام حسابدار , فروشنده و کارگر در یک شرکت معتبر - استخدام زاهدان