فردا؛نشست مشترک اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با حجتی/بررسی مشکلات بخش کشاورزی و برنامه های وزارتخانه