اما و اگر در سفر فرنگی‌كاران به آمریكا/ هدف این سفر چیست؟