طرح خدمات درمانی ویژه بانوان در مسجد امام سجاد(ع) رشت برگزار شد