رجبی دوانی از «آینه» رونمایی می‌کند/ مجموعه داستانی از ۸ شخصیت عاشورایی