سرعت اینترنت برای توسعه خدمات سلامت همراه باید افزایش یابد/۴۰ میلیون ایرانی گوشی هوشمند دارند