گزینه شهرداری بندرامام شرایط لازم را برای این سمت ندارد