امسال ۴۲۰ برنامه فرهنگی و هنری در شاهین شهر و میمه اجرا میشود