مسئولان ترویج فرهنگ قرآنی را در اولویت برنامه‌ها قرار دهند