تجلیل از آیت‌الله امینی و بزرگداشت مقام علمی آیت‌الله معرفت در قم