برخی سایت‌های خبری مطالبی اغراق‌آمیز و کذب توسط برخی از افراد منتشر می‌کنند