ظریف: همکاری با جامعه بین‌الملل در چارچوب امنیت ملی است/ فراتر از آن اجازه دخالت نمی‌دهیم