افت ارزش دلار قیمت بنزین را در آمریکا 22 درصد گران کرد