الهلال از حضور یکصد هزار تماشاگر می ترسد/ نیاز به پیروزی داریم