رئیس و اعضای شورای المپیک آسیا با وزیر ورزش دیدار می‌کنند