سردار دهقان به منظور گسترش همکاری‌های دفاعی –امنیتی وارد بغداد شد