آشنا: در سطح وزرا تغییراتی خواهیم داشت/ نوبخت: طبیعی است برای تقویت کابینه تغییراتی اعمال شود/ نهاوند