رکن‌آبادی: اگر کسی بخواهد نگاه چپی به ایران داشته باشد سریع‌ترین پاسخ را دریافت می‌کند