زنده نگه داشتن ياد شهدا از شرايط لازم بقاي انقلاب اسلامي است