استارتاپ ویکند دانشگاه خواجه نصیر از ۳۰ اردیبهشت شروع به کار خواهد کرد