نشست خبری پنجمین همایش تعامل انجمن صنفی با نیروگاه‌های بخار