نتایج اولیه آزمون دستیاری پزشکی تا اول خرداد اعلام می‌شود