كلاس آموزشي مربيان فوتبال در سالن همايش هاي هتل المپيك تهران برگزار شد