نامجو مطلق: جدایی تیموریان و رحمتی تاثیر زیادی در نتایج استقلال داشت