باز‌شناسی هویت فرهنگی اسلامی- ایرانی از اولویت‌های کشور است