تهدید اروپا به اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه رژیم صهیونیستی