امیرخانی: امروز سفرنامه به یک معنا، گونه‌ای منسوخ شده به حساب می‌آید