جذب خیرین سلامت آذربایجان غربی در فعالیت‌های حوزه اهدای خون