توضیح بازیگر مرد درباره پوشش‌اش در جشنواره کن +تصویر