استخدام چند ردیف شغلی در یک کارخانه تولید روغن های صنعتی